මොනවද මේ ADVANCE BET කියන්නේ??

0
107
මොනවද මේ ADVANCE BET කියන්නේ??

මොනවද මේ ADVANCE BET කියන්නේ??


 

ඔබගේ ඇඩ්වාන්ස්බෙට් මුදල සොයා ගන්නේ කෙසේද?

ලබා ගත හැකි ඇඩ්වාන්ස්බෙට් මුදල ඔබගේ BET SLIP එක මත දැකගත හැකිය. “ලබා ගත හැකි ඇඩ්වාන්ස්බෙට්” (Available Advanced bet) ලෙස ඔබට ලබා ගත හැකි අරමුදල් පෙනෙනු ඇත.

මොනවද මේ ADVANCE BET කියන්නේ??


 

ඔබගේ ඇඩ්වාන්ස්බෙට් භාවිතා කළ හැක්කේ කුමන ආකාරයේ සිදුවීම් මතද?

ඇඩ්වාන්ස්බෙට් තැබිය හැක්කේ සජීවී ක්‍රීඩා ඉසව්වලට හෝ පැය 48 ක් තුළ ආරම්භ වීමට නියමිත ක්‍රීඩා ඉසව්වල පමණි.

 


 

ඇඩ්වාන්ස්බෙට්හි නියමයන් සහ කොන්දේසි:

 • ඔබට දැනටමත් නොවිසඳුණු ඇඩ්වාන්ස්බෙට් තිබුණත්, අමතර ඇඩ්වාන්ස්බෙට් තැබිය හැකිය.
 • 1xBet හේතුවක් සඳහන් නොකර සමාගමේ අභිමතය පරිදි මෙම ප්‍රසාද දීමනාව ලබා දීමට හෝ අවලංගු කිරීමට අයිතිය රඳවා තබා ගනී.
 • ඔබේ නොවිසඳුණු ඔට්ටු වලින් ලැබිය හැකි ප්‍රතිලාභ තක්සේරු කිරීම මත පදනම්ව අත්තිකාරම් ලබා දෙනු ලැබේ.
 • ඇඩ්වාන්ස්බෙට් එකක් තැබීමට පෙර තැබූ ඔට්ටු සහ ඉදිරි පැය 48 ඇතුළත සේටල් වීමට ඇති ඔට්ටු වලින්, සියලුම
 • ඇඩ්වාන්ස්බෙට් ආවරණය කිරීම සඳහා යොදා ගනු ඇත.
 • ඇඩ්වාන්ස්බෙට්ස් වලට පෙර කරන ලද ඔට්ටු නිරාකරණය කිරීමෙන් පසුව, ප්‍රතිලාභ භාවිතා කරන ඇඩ්වාන්ස්බෙට්
 • ප්‍රමාණය ආවරණය නොකරන්නේ නම්, ඇඩ්වාන්ස්බෙට් අවලංගු යැයි සැලකේ.
 • ඇඩ්වාන්ස්බෙට් භාවිතා කිරීමෙන් පසු කරන ලද තැන්පතු ඇඩ්වාන්ස්බෙට් ආවරණය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ නොහැක.
 • ව්‍යතිරේකයකින් තොරව crypto මුදල් සඳහා සියලුම ප්‍රසාද වර්ග අක්‍රීය කර ඇත.

 


 

උදාහරණයක් ලෙස:

ඔබගේ ප්‍රධාන ගිණුමේ ශේෂය රු.1000ක් ලෙස සලකා, ඔබ පහත සදහන් ඔට්ටු අල්ලනවා යැයි සලකන්න:

 1. ODD එක 1.5හි ඔට්ටුවක් සදහා රු.500ක් යෙදෙව්වහොත් – ඔබගේ ජයග්‍රාහී මුදල රු.750ක් වේ.
 2. ODD එක 2හි ඔට්ටුවක් සදහා රු.400ක් යෙදෙව්වහොත් – ඔබගේ ජයග්‍රාහී මුදල රු.800ක් වේ.

ඉහත ඔට්ටු දෙක තැබීමෙන් පසුව ඔබගේ ප්‍රධාන ගිණුමේ ශේෂය රු.100ක් වේ.

අපි ඔබට රු.1000ක් අත්තිකාරම් මුදලක් (ඇඩ්වාන්ස්බෙට්) ලබා දෙන්නෙමු. දැන් ඔබට රු.1100ක් දක්වා ඒකාබද්ධ කොටස් සමඟ ඔට්ටු තැබිය හැකිය.

අත්තිකාරම් මුදල ලැබීමෙන් පසුව,

 1. ඔබ ODD එක 1.5ක් වන ඔට්ටුවක් සදහා රු.600ක් යෙදෙව්වහොත් (ඔබේ පවතින ශේෂයෙන් රු.100ක් සහ ඇඩ්වාන්ස්බෙට් ප්‍රමාණයෙන් රු.500ක්) මෙහිදී ජයග්‍රාහී මුදල ලෙස රු.900 හිමි වනු ඇත.
 2. එලෙසම ODD එක 2ක් වන තවත් ඔට්ටුවක් සදහා රු.300ක් යෙදෙව්වහොත් (ඇඩ්වාන්ස්බෙට් ප්‍රමාණයෙන් රු.300ක්) මෙහිදී ජයග්‍රාහී මුදල ලෙස රු.600 හිමි වනු ඇත.

ඉහත උදහරණයෙහි සිදුවිය හැකි ප්‍රතිපල 3 ක් සලකා බලමු:

 • ඇඩ්වාන්ස්බෙට් මුදල් භාවිතයෙන් සාදන ලද ඔට්ටු දිනා ඇත. (එනම් අපේක්ෂිත ගෙවීම් වන රු.900 සහ රු.600ක මුදල වේ). තමන්ගේ ප්‍රධාන ගිණුමේ මුදල් භාවිතා කර තබන ලද ඔට්ටු පරාජයට පත්ව ඇත. මෙහිදී ඔබ ඇඩ්වාන්ස්බෙට් මුදල් මගින් තබන ලද සියලු ඔට්ටු අවලංගු වනු ලැබේ. ඔබේ ඇඩ්වාන්ස්බෙට්හි කොටස්වල කොටසක් වූ ඔබගේ ප්‍රධාන ගිණුමෙන් අඩු වූ රු.100ක මුදල නැවත ඔබගේ ගිණුමට බැරවනු ඇත.

 • ඇඩ්වාන්ස්බෙට් මුදල භාවිතයෙන් තබන ලද ඔට්ටුව පත් වී ඇති අතර, ඔබගේ ප්‍රධාන ගිණුමේ මුදලින් තැබූ ඔට්ටුව ජය ගෙන ඇත (එනම් අපේක්ෂිත ජයග්‍රාහී මුදල වන රු.750 සහ රු.800). ඔබ ඇඩ්වාන්ස්බෙට් ලෙස භාවිතා කල මුදල (එනම් රු.500 සහ රු.300) ඔබේ ජයග්‍රාහී මුදලෙන් ය කරගනු ලැබේ. මෙම උදාහරණයට අනුව ඔබ ජයග්‍රහණය කල රු.1550ක (750+800) මුදලෙන් රු.800ක් (500+300) නැවත අය කර ගනු ලැබේ.

 • ඇඩ්වාන්ස්බෙට් මුදල භාවිතයෙන් සාදන ලද ඔට්ටු සහ ඔබගේ ප්‍රධාන ගිණුමේ මුදල්වලින් සාදන ලද ඔට්ටු පරාජයට පත් වී ඇත්නම්. මෙම අවස්ථාවේ දී, ඇඩ්වාන්ස්බෙට්ස් ලෙස සාදන ලද ඔට්ටු වලංගු නොවන බව සලකනු ලැබේ. ඔබේ ඇඩ්වාන්ස්බෙට් කොටස්වල කොටසක් ලෙස භාවිතා කල ඔබේ ප්‍රධාන මුදල්වලින් තැබූ රු.100 ද ඔබට නැවත හිමි නොවේ.

 


මොනවද මේ ADVANCE BET කියන්නේ??

⬇️ අපගේ නිල වට්සැප් ගෘප් එකත් සමග අදම එකතු වන්න ⬇️

https://chat.whatsapp.com/LL5SZAwmTDp8pjAO7UbyxW

 

ඔබට දැනටමත් 1XBET ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න.

ලොකොමොටිව් සහ ජෝකරිට් අතර තරගය [Kontinental Hockey League]

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව – http://bit.ly/1xLS_Reg

ප්‍රොමෝ කෝඩ් – 1XSL