ඔට්ටුවක් නොදා 1xbet හි සල්ලි හොයන එකම ක්‍රමය

0
689

1xbet හි හවුල් කරුවෙකු වී මසකට රුපියල් ලක්ෂ 2 ක් උපයන්න

1xBet වෙතින් හඳුන්වාදෙන අවම ශ්‍රමයක් වැය කොට අමතර ආදායමක් ලැබිය හැකි ඉතා පහසු ම මාර්ගයක් ලෙස අනුබද්ධිත වැඩසටහන හැඳින්විය හැක. පහත රූප සටහන් ඇසුරින් සියලු විස්තර සවිස්තරාත්මකව දක්වා ඇත.

අදාළ සබැදි ලිපිය අවසානයේ දක්වා ඇති අතර අදාළ සබැඳි වෙත රුප සටහන් මත ක්ලික් කිරීමෙන් ද ඇතුළු විය හැක.

අප හා සම්බන්ධ වන්න:
(සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි බසින් පහත ඕනෑම මාර්ගයක් හරහා සම්බන්ධ විය හැක)

වට්ස්ඇප්:                 + 7 925 397 85 95
ඊ-මේල්:                   sri-lanka@1xbet-team.com
ෆේස්බුක් පිටුව :         https://www.facebook.com/lankansports1x/
ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පිටු:        https://www.instagram.com/sl_cricket_betting/
  https://www.instagram.com/lankan_cricket_betting/

හවුල්කරුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව: