දැන් 1xbet වෙතින් ඔබට පරාජය වූ ඔට්ටු වලටත් බෝනස් දීමනා

0
240

නැතිවූ ඔට්ටු මාලාවක් සඳහා 1XBET ප්‍රසාද දීමනාව

1xBet වෙතින් ක්‍රියාකාරී ඔබ සදහා පරාජිත ඔට්ටු මාලාවක් සඳහා ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබා දේ.

පරාජිත ඔට්ටු 20 ක් සඳහා ඔබට ලැබෙන දීමනා වර්ග 3කි :
2$ – 100$ ප්‍රසාද දීමනාව.
5$ – 250$ ප්‍රසාද දීමනාව.
10$ – 500$ ප්‍රසාද දීමනාව.

ප්‍රසාද දීමනා සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ කෙසේද:

පහත දී ඇති ලින්කුව හරහා 1xBet සමඟ ලියාපදිංචි වන්න

  1. මෙහිදී ඔබ එකි නෙකට වෙනස් ඔට්ටු 20 දමා සියලුම ඔට්ටු පරාජිත ලෙස අවසන් වූ පසු ඔබට මෙම දීමනාවට ලගා විය හැක සහ සියලුම ඔට්ටු දින 30 ක් තුළ කළ යුතුය.

2. මෙහිදී ඔබ තබන සෑම ඔට්ටුවකම අවම ප්‍රමාණය * – 2$ හෝ ඔබේ මුදලට සමාන විය යුතුය . සෑම ඔට්ටුවකම ODD අගය 3.00 නොඉක්මවිය යුතුය සහ මෙම දීමනාවට ඇතුළත් වන්නේ තනි ඔට්ටු සහ සමුච්චය ඔට්ටු වේ.

3. ඔබ තැබුවේ සමුච්චිත ඔට්ටුවක් නම් එම ඔට්ටුවේ ඇති සියලුම තේරීම් නැති විය යුතුය.

සියලුම නීතිරීතිවලට අනුකූලව අඛණ්ඩව පරාජිත ඔට්ටු 20 ක් ඔබ කර තිබේද? ඉන්පසු ඔබගේ ගිණුම් අංකය සඳහන් කරමින් info@1xbet-team.com වෙත විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න.

ප්‍රසාද දීමනාව ලබා ගත හැක්කේ එක් පුද්ගලයෙකුට,හෝ එක් IP ලිපිනයකට එක් ගිණුමක් සඳහා පමණි. ගිණුම් කිහිපයක් නිර්මාණය කිරීමෙන් නීති උල්ලංගනය කිරීම් පිළිබඳ සැකයක් මත (ව්‍යාජ හැඳුනුම්පත් භාවිතා කිරීම, වෙනත් ක්‍රීඩකයන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම) 1xBet ප්‍රසාද දීමනාව අවලංගු කරයි.

ඔබට දැනටමත් 1xbet ගිණුමක් නොමැති නම් හෝ තිබු ගිණුමේ කේත අමතක වී ගොස් ඇතිනම් 100% බෝනස්  සමග  ලියාපදිංචි වීමට පහත ලින්කුව භාවිත කරන්න, ලියාපදිංචි වීමේදී අමතක නොකර 1XSL ලෙස PROMO CODE එක යොදන්න එහිදී ඔබට පළමු තැන්පතුවෙදීම බෝනස් මුදල හිමි වේ

ලියාපදිංචි වීමේ ලින්කුව-  https://bit.ly/SLbetcom

ප්‍රොමෝ කෝඩ්- 1XSL